ЗГІДНО СТАТУТУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- бережливо ставитись до державного, громадського та особистого майна;

- носити одяг установленої форми, якщо це передбачено рішенням вищого органу управління закладу освіти;

- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних та інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

- користуватись мобільними телефонами, планшетами, ноутбуками під час проведення навчальних занять  лише за дозволом класних керівників/ вчителів-предметників.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Дисципліна і порядок у закладі освіти підтримуються на основі поваги до  людської гідності учнів, педагогів та інших працівників школи.

 1. Застосування методів психологічного й фізичного насильства по відношенню до оточуючих не допускається.
 2. Права й обов’язки учнів школи визначаються Статутом навчального закладу, іншими передбаченими Статутом локальними актами.
 3. Здобувачі освіти повинні виконувати Статут закладу освіти, сумлінно вчитися, дбайливо ставитися до майна, поважати честь і гідність інших учнів та працівників школи й дотримуватись внутрішнього розпорядку:
 • - дотримуватися розкладу занять (уроків, факультативів), не запізнюватися й не пропускати заняття без поважних причин;
 • - дотримуватись чистоти в школі й шкільному дворі;
 • - берегти шкільну будівлю, обладнання, майно;
 • - дбайливо ставитися до результатів праці інших людей, підтримувати порядок і чистоту в класних приміщеннях школи, роздягальнях, туалеті;
 • - приділяти належну увагу своєму здоров’ю й здоров’ю оточуючих;
 • - брати участь у колективних творчих заходах класу й школи;
 • - приходити до закладу совіти завчасно до початку занять, чистими й охайними, знімати в гардеробі верхній одяг, займати своє робоче місце й готувати всі необхідні навчальні приналежності до уроку за розкладом.
 1. Не  дозволяється приносити на територію школи з будь-якою метою й використовувати в будь-який спосіб зброю, вибухові, вогненебезпечні речовини, алкогольні напої, інші одурманюючі засоби й отрути.
 2. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри залишати територію школи в урочний час.
 3. У разі пропуску занять до трьох днів учень повинен пред’явити  класному керівнику довідку або записку  від батьків ( осіб, які їх замінюють) про причини відсутності на заняттях. У разі пропуску занять через хворобу надати довідку з медичної установи.
 4. Учень школи повинен проявляти повагу до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам.
 5. Поза школою учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь і гідність.
 6. Здобувачі освіти бережуть майно, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти й порядку на території школи. У разі заподіяння здобувачем освіти умисного пошкодження майна школи його батьки ( особи, які їх замінюють) відшкодовують нанесену шкоду.
 7. Учням у всіх випадках слід з повагою ставитись  до чужої власності. Книги, одяг та інші особисті речі, що знаходяться на території школи, належать їх власникам.
 8. Учням, які знайшли втрачені або забуті (на їхню думку) речі, пропонується передати знайдене черговому, який у свою чергу розміщує оголошення про загублені речі.
 9. До учнів, які привласнили чужі особисті речі, будуть застосовані дисциплінарні стягнення.
 10. Фізична конфронтація, залякування й знущання є неприпустимими формами поведінки.  Заклад освіти категорично  засуджує подібні спроби приниження, підпорядкування або маніпулювання людьми.
 11. На уроках не дозволяється жувати жувальну гумку, вживати їжу чи напої, користуватися мобільним телефоном (грати, розмовляти, включати звук дзвінка) та навушниками.
 12. Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання.
 13. На першу вимогу вчителя слід надавати щоденник.
 14. Щодня  записувати домашнє завдання до щоденника.
 15. Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, посібники, інструменти, письмове приладдя.